Az iskola profilja

Zene óra

ECDL óra

Képzőművészeti csoport
tűzzománc alkotása az aulában

 

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."

Az iskolánkban folyó nevelés célja: a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Mindehhez olyan biztonságos és gyermekközpontú környezet megteremtése, ahol a gyermekek jól érzik magukat.

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol a legfontosabb cél a szilárd alapkészségek kialakítása valamennyi tanulónál. Oktató-nevelő munkánk alapvetése az, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Fontos feladatunknak valljuk, hogy erre a - sokszor rejtett - tehetségre segítsünk a gyermekeknek rálelni, azt fejlesszük, és az itt eltöltött nyolc év után ennek megfelelő útra irányítsuk. Emellett fontos minden tanulónak azt is tudnia, hogy nem elég csak a célt látnia, azt akarni is kell.

Kitartásra, egészséges önbizalomra akarjuk nevelni tanulóinkat, akik a nehézségektől sem riadnak vissza. Hisszük, hogy így lehetnek boldogulni tudó és boldog emberek. Ennek elősegítése iskolánk feladata.